Oddział ochrony fizycznej działa na podstawie koncesji MSWiA Nr L-0691/01 z dnia 17 października 2001 roku, uprawniającej do prowadzenia działalności gospodarczej  w zakresie ochrony fizycznej osób i mienia i zabezpieczenia technicznego oraz w oparciu o Ustawę z dnia 22 sierpnia 1997r. o ochronie osób i mienia wraz z Rozporządzeniami wykonawczymi do tej Ustawy.

Usługi Ochrony fizycznej realizujemy poprzez posterunki stałe, doraźne i patrolowe. W każdym przypadku do realizacji zadań wyznaczani zostają przeszkoleni i posiadający odpowiednie kwalifikacje, jednolicie umundurowani i oznakowani pracownicy ochrony wyposażeni w środki przymusu bezpośredniego oraz w razie potrzeby broń palną.

Konwojowanie wartości pieniężnych wykonywane jest przez kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej posiadających odpowiednie predyspozycje psychofizyczne. Oferujemy również kompleksowy system zabezpieczenia obiektów łączący niezawodność systemów alarmowych instalowanych przez kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego ze skutecznością działania wyspecjalizowanych Grup Interwencyjnych. Dyspozytorzy Centrum Monitoringu natychmiast po odebraniu sygnału alarmu wysyłają do zagrożonego obiektu Grupy Interwencyjne, które w zależności od zaistniałej sytuacji podejmują odpowiednie działania. W ostatnim okresie rozpoczęliśmy projektowanie i budowę inteligentnych systemów telewizji dozorowej Hunter, które w znacznym stopniu ograniczają koszty ochrony fizycznej a jednocześnie są bardziej skuteczne i niezawodne.

Kontakt: