Kazimierz Naras – Prezes Zarządu
Krzysztof de Mehlem – Wiceprezes Zarządu

NIP: 648-25-74-836
REGON: 240306776
KRS: 0000251834
Kapitał zakładowy 8.263.000,00 zł,